Author Archives: Kholifah Muslim

About Kholifah Muslim

——◦▪○ Who Iam___!!!! ○▪◦—— ==> Diriku hanyalah manusia ''Rendah'',serendah-rendahnya manusia. sehingga tiada satupun manusia yang mampu dan sanggup untuk merendahkan diriku. ==> Diriku hanyalah manusia ''Miskin''semiskin-miskinnya manusia. sehingga tiada pernah memiliki rasa kecurian dan kehilangan. ==> Diriku hanyalah manusia ''Bodoh'',sebodoh-bodohnya manusia. sehingga tiada waktu dan kesempatan bagi diriku kecuali untuk melakukan pembelajaran. Kêßêñã®åñ ¥ãñG §êßêñã®ñ¥ã ÂÐã£ãh Ðã£ãm }{ãtî, ¥ãñG Tãx TãmÞã× Õ£êh Mãtã, Tãx Tê®ÐêñGã® Õ£êh Tê£îñGã,Tãx Tê®Ðêtê×sî Õ£êh îñð®ã ®ãßã. Ðãñ ÐñG Hãtî Þû£ã §êmûã ãkñ Tê®ûñGkãþ Kêßêñã®åññ¥ã.

Kisah Nabi Muhammad Saw.

Kisah Nabi Muhammad Saw.. Advertisements

Posted in Manusia-Manusia Tanpa Dosa | Leave a comment

Kisah Nabi Muhammad Saw.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kisah Nabi Isa as.

Kisah Nabi Isa as..

Posted in Manusia-Manusia Tanpa Dosa | Leave a comment

Kisah Nabi Isa as.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kisah Nabi Luth as.

Kisah Nabi Luth as..

Posted in Manusia-Manusia Tanpa Dosa | Leave a comment

Kisah Nabi Luth as.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kisah Nabi Yunus as.

Kisah Nabi Yunus as..

Posted in Manusia-Manusia Tanpa Dosa | Leave a comment